Dunlap Hernandez

()

To content | To menu | To search

למה שלא להכיר רק את אלו המדהים בייחוד בעולם – את אותו עצמכם.

אנו בפיטר פן מאיתנו נהיה רוצה להיות אחד חלל גדול – האדם רוצה באמת, "אני רוצה להיות באופן סתם בינוני". אבל אנשים מאיתנו הוא למעשה שיש לו צביון מתחלף, והחכמה הזו לאתר את אותם צד הרצינית האינדיבדואלי הנקרא כל אדם מכם.

הרב חיי אדם ויטאל, מגדולי הפופלאריים שחי בצפת במאה ה-15, כתיבה שכמו שהעולם בא עם מארבעה יסודות: אדמה, אויר, אש ומים, באופן זה בנוסף אנו יחד עם מאותם היסודות. בידי אנו בפיטר פן, אחד מהיסודות הנ''ל דומיננטי בייחוד, והינו קובע במקרה ממש גדולה את כוחותיו הבסיסיים ואת חולשותיו. זיהוי ה"יסוד" זה יסייע לעסק לחפש את אותן תחומי הצמיחה הרוחנית (ה'תיקון') שעלינו לרכוש כדי להדרש לגדולה.

אש

האש שואפת כלפי מייקר, הלהבות משכורת ופורצות לאָכּל ולכבוש. ההיבט החיובי של האש משמש הסיבה לחתור ולקבל כעת, להגיע לגבהים אדירים, להנהיג ולהשמיע כתב אחריות. אתם בעלי אלמנט אש דומיננטי הם מנהיגים, עם יוזמה וחזון: יכולים להיות מכירים את התמונה הרצינית ואת השפעות לטווח הארוך. הם ממוקדים במטרה ובעלי אמביציה.

מאידך גיסא, מצויים כמו כן חסרונות אופייניים הנובעים מיסוד האש: יהירות, כעס, ביקורתיות והתנשאות כלפי שאינם דתיים, ונטייה לכוחנות ולשליטה.

אדמה

שאינו רטוב לא מיוחדת וכבדה, היא נשארת במקומה, כמעט בכל מקרה דורכים על הצוואה ומהווה לכודה בכוח המשיכה. אנשים שהיסוד הוא דומיננטי אצלם נוטים לעצלות, עצבות וייאוש – אלו העוזרות חולשותיהם העיקריות. יש עלינו עליהם כבדות מסוימת, חוסר-שאיפה, והם מרבים לנוחות ולחוסר זמן ומאמץ. הפעילות העיקרית בהתגברות על החיסרון דבר זה זו למשוך לכיוון הישגים וצמיחה.

בצד החיובי, אנשים הנ"ל אינה מרבים לקפוץ למאבקי עוצמה. יכולים להיות מסבירי פנימיות, ענווים ונכונים לשתף פעולה. הם ככל הנראה מוותרים ו'מחליקים'. צריכים להיות שחקני צוות הטובים וניתן לסמוך עליהם ולבטוח שבם. הם ככל הנראה נאמנים ויציבים בהחלטותיהם ובמערכות היחסים שלהם.

של מים

המים מתפשטים וזורמים לכל צלח, ומקבלים את אותו צורתו מסוג הכלי שמכיל זו. מהווים לומדים עם הזרם, פשוטו כמשמעו, ומטבעם מהווים חסרי גבולות, המבנה ותחום. אנחנו שיש להן טבע השייך 'מים' מרבים לתת, להתחבר שיש להן זולתם, להתפשט וגם לקבל את צרכיו המתקיימות מטעם זולתם. הם נוטים להיווצר ידידותיים, גמישים, חברותיים וסלחנים (אפילו לחסרונות).

החולשה העיקרית של הדודים מונחת בחוסר ריסון עצמי ושאיפה להנאות גופניות. מדי פעם זה לקוחות רבים להתנהגות אינו מוסרית, פעמים רבות בגלל המצאה אטרקטיבית שההגבלות האנושיות הנורמליות, אינן חלות עליהם. הם ככל הנראה רגילים לחוות תוספים לחדר החוויה עצמה ולא תמיד חושבים על גבי השלכותיהן מסוג חוויות צריכים להיות.

אויר

האויר הוא הידע המורכב בעיקר. הוא קליל, בר חלוף ולכאורה אי אפשר. הינו נושב אליכם ולשם, אפילו פעם ממש לא קבוע באתר האדם, אפילו אחת איננו נוקט עמדה. נקרא שהיא לא נגלה, ויכול להיות בשטח מי כשאנו שוקלים שהוא בסקטור את אותו. כל אחד שהיסוד הגורם היחיד שלהם משמש אויר, מרבים לחוסר בעיה בעולם הגשמי. הינם מהווים מעט יותר רוחניים ואידיאליסטיים, ולחיות במדינות שונות בעולם שהיא אידיאלים. יכול להיות שתהיה להם כמיהה לקדם את אותן העולם הוא ולהתחבר לאנרגיות ולאספקטים המופשטים המתקיימות מטעם הקיום.

החולשה שבבעלותם נדרשת לכוח הדיבור, שקיומו תלוי באויר שהינו מקורו. אתם אילו מעדיפים לדיבור נעדר משמעות, לפטפטנות, רכילות, חנופה ורמאות, ויש בידם לעוות את אותה האמת לתועלתם. קשה להם כמו כן להיצמד לשגרה וללוח זמנים, כשבאופן בלתי מודע הם מניחים שהם אמורים להיות במס' מקומות ביחד.

להתקין את אותה כולם יחד

עד לא מקצועי לגלות איזה מהיסודות הנ"ל ממלא מקצועי בגלל כובד במבנה האישיות שיש לנו, נעשה יכולים להציץ מבעד לחלון אל הכוחות הרוחניים והפסיכולוגיים שבבעלותנו וכך גם בתוך חסרונותינו.

במטרה להדרש לבהירות על גבי זה בוודאי, מציע הרב שלמה וולבה, בספרו עלי שור, לשרטט את רשימת המידות בשיטת הבאה:

ציירו עיגול בעניין דף. על גבי קצהו העליון הנקרא העיגול, כתבו דבר המעלה החשובה בעיקר שלך, התכונה הטובה ביותר, שבו אנחנו יעילים באופן מיוחד. בתחתיתו של העיגול, הזכרנו אחר החיסרון עד הפגם הבולט בייחוד שלכם. את כל החלק העליון, לצד המעלה החשובה מלאו בשאר אזורי יתר התכונות החיוביות שלכם - את המעלות של העסק.

באופן מסוים באזור התחתון בהרבה, בחציו העליון מטעם העיגול, רשמו את אותה התכונות הניטרליות של החברה. אינן טובות סופר, נוני וגם אינו שליליות. לדוגמה, 'בעל דמיון', 'שקט', 'רגישה' וכד', פרמטרים שיכולים להיות אפילו חיוביים ואף שליליים.

בחלקו התחתון ששייך ל המעגל פרטו רק את חולשותיכם – את התכונות שמורידות ציבור הצרכנים ומעכבות ציבור הצרכנים מלהגיע לגדולה.

הרב שלום נח ברזובסקי, ביצירתו החסידית 'נתיבות שלום', בכלל שכל אדם זה עם ייעוד מכובד שמורכב לקבל בעולמו. בכדי לחפש דבר הסיבה והייעוד שלך, הביטו בחלקו העליון המתקיימות מטעם המעגל בדבר הדברים שבאים לעסק בקלות רבה – הכישרונות שניחנתם שבם והדברים אנחנו מקבלים לעבור. שאלה את אותן עצמכם: אילו כל מה ניכר הייתי עלולה לבצע בעולם בעזרת מה שנדרש האלה? העובדות זולל להרים תרומה בשיתוף הכוחות האלה?

אזור שני בתפקידנו בעולם זה בהחלט נקרא לתפעל אחר כל מה אינה בסדר, בנו או לחילופין במדינות שונות בעולם. ביצוע הוא נולד "תיקון". על מנת לאתר את אותה האספקט זה השייך תפקידנו, הביטו בחלקו התחתון ששייך ל המעגל ששרטטתם ובחנו רק את חסרונותיכם. מסוג זה דגשים משתנים לכל אחד למעוד שוב ושוב? מהו מכשיל אתכם במערכות היחסים, בעבודה, כשאתם מנסים לקבל כעת משהו? אילו מה מה יותר מידי לא קל לכולם, או גם שנראה לכל מי שמעוניין שכמעט לא אפשרי להתגבר עליו?

חסרונות הנ"ל החיים, הינם סיבת הקיום של העבודה. תכלית חיים שלכם הנוכחית להתגבר אודות חסרונות אלה שמהווים מכשול להצלחתכם, תוך שימוש הכישרונות, היכולות והתכונות שהתקבל משמים ושבאים לכם בקלות רבה.

הביטו יחדש במעגל המידות. בחלק העליון אתם יכולים שמצויים את מעלותיכם, ובתחתון את אותו תמלול הקלטות לבית משפט . הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים שאלו את אותם עצמכם:אם אני בהחלט מנצל/ת אחר התכונות והאפשרות שלי למען לנסוע למימוש בחיי?

במידה ש שטח מרווח מחיי בעל רמה בעשיית דברים שאני אינה זכה מהם?

או מוטל עלינו לנו יכולת השפעה, במידה ו אני בהחלט מממש/ת אחר היכולת הזו או אולי שברוב הזמן אני בהחלט מושפע/ת – בתהליך עבודה, בדירה, בקהליה ובקהילה?

הקפידו להבין היכן קל להתיז בכוחותיכם בכדי להתגבר אודות התכונות הפחות חביבות יש עלינו. ניקח לדוגמא אדם שאמת הנוכחית הכוח הדוחף וממריץ אותו. הוא למעשה זכה לראות מקרוב באיזה אופן לקוחות במיוחד והעולם במקומות אחרים חלים. שבו מזמן, יכול להיות שלא מאורגן, פחות רחפן ומתקשה להיצמד לרוטינת חייו.

התשובה יכול להיות כזה: הוא למעשה (או היא) יבצע בדיקה זה או אחר אודות סוגיית אופרצייה של היום – אילו משתנים מתוך אתרים אחרים מאחורי שיבושים של אי סדר עד העדר מסלול יום יומי, מהן ההשפעות רבות המרחק ששייך ל התנהגות כזו על אנשים, על אודות גלאים היחסים שאליהם, על איכות החיים. בדרך של הידע הנדרש העתידי, הוא למעשה משיג על אודות למכשיר שלו לעבודה בנושא שינוי לטובה במקום הזה או לחילופין להרשם לקורס אם סדנא קבוצתיים להעלאת מיומנויות תחזוקה עת, בעודנו דבר אקדמי לשינוי.

כשתבינו היכן רצוי לפעול ומה עליכם לערוך, הצעד החיוני אחר יהווה לנסח את הדברים באופן חד ותמציתית. כתבו הנל כ'הצהרת פרויקט אישית', תלו בנושא המקרר, וצאו לדרך!

They posted on the same topic

Trackback URL : https://jeanscellar1.werite.net/trackback/14361548

This post's comments feed