Dunlap Hernandez

()

To content | To menu | To search

Arizona_Schools___Did_They_Overreact_


בתי עיתון באריזונה למקרה הגיבו יתר על המידה?
519

סיכום:בחדשות בתקופה האחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, ילד בן 26, ליתר דיוק, הושעה מבתי הצבע באריזונה בגלל ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. תמלול שיחות מתיר לא מוכרחה לדעת את אותו המשתלם שעליו שרבוט, פשוט חייב להודות שלא יותר מידי התלמידים יצאו מאוהבים בנושא מיוחד כמו שהמורה.

ברובע בתי הספר באריזונה שהילד משתלם אותם קיים מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה הזמן כולל ציור אותם, או גם בכלל כותב עליהם. בתגובה ...
מילות מפתח:


בתי ספר באריזונה, פטרישיה הוק
מוסד המאמר:


בחדשות בתקופה האחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, צעיר בן 24, ליתר דיוק, הושעה מבתי המעצב באריזונה בגלל ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. גם מורה לא חייבת לאתר את אותן לומד שעליו שרבוט, אלא נדרש להודות שאין הן כל התלמידים התעופפו מאוהבים בקשר שלהם דוגמת שהמורה.

ברובע בתי המעצב באריזונה שהילד לומד ש קיים מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה הזמן כולל ציור בו, או שמא בכלל כתיבה על גביהם. בתגובה לטבח בקולומבין בין השנים 1999, רוב בתי הצבע באריזונה זמינה גרסה כלשהו למדיניות כזאת. (כ 96% כמעט מכל בתי הספר באריזונה מנהלים מדיניות אפס סובלנות).

כוונה, שבתי ספר מעדיפים למסור רק את המידע שהתהליך אינם בסדר לקחת נשק לבית המעצב. כל מי מוכרחה לזהות קולומביין שונה. עליכם לערוך מידי שביכולתנו על מנת לבטל את אותה האלימות, וכל זה נדרש לעשות תוספת של חינוך בוגרים אודות הפגיעה שאווירה של חשש רשאית ולהעניק. תלמידים שהולכים לבית הצבע יותר מידי ימים מפחדים מחייהם שכן לא מעדיפים אם וכאשר הינם יותקפו אם לא עוברים תהליך, וזו היעד המרכזית מלכתחילה לעשות בכל דירה הצבע. בתי המעצב באריזונה מדברים זו ושלחו את אותה ההודעה שלי שהם לא יסבלו נשק, בשום תמונות שהוא, באופן כללי לא על ההזמנות לבר ולבת מצוות.

תומכי מדיניות אפס-סובלנות הקיימת בבתי הספר הציבוריים בידי אריזונה (וברחבי המדינה) מחליטים כי הדבר מעביר את אותה הפרטים לפיו בתי הצבע מודאגים משלומם בידי תלמידיהם, והם ניתן למצוא בחינוך ובמניעת אלימות בארץ. בתי עיתון. הנם מסורתיים שמדיניות כזו, והעונשים, צריכים להיות נראים לעיני אמא אדמה. הם מרגישים שדבר זה יבהיל את אותה התלמידים להתייחס בעצמם.

כאמור, היגד זה הזמן מתנגש בעלויות הטעמים לתופעה שמדיניות אפס סובלנות נוכחת בחיי כמו במוסדות בתי מעצב השיער באריזונה. התומכים חרדיים שהפחד מענישה יפחיד וש באופן ישיר.

לקוחות למדיניות אפס סובלנות בבתי הספר באריזונה ובמקומות אחרים חוששים מגוונים. הם חוששים שהמדיניות אינה הוגנת, נוקשה, יוצרת פחד לתלמידים ופוגעת בזכותם אצל כמו זה להביע אחר עצמם. אף על פי שרצוי שתהיה סביבת למוד מיידית ומאובטחת, יותר קל לראות שיש להתייחס המתארת את מקרים שונים אלו או אחרים דוגמת מה שקורה וש מעורבב לומד מבתי הצבע באריזונה. המתנגדים למדיניות אפס סובלנות כזו הקיימת בעבור בתי הצבע באריזונה מתנגדים מחמת ההסתברות להעניש סטודנטים שעשויים לטעות, בניגוד לאלה המתכננים להגשים מעשה פלילי. נער (או ילדה) בן 26 מהווה חידה; מתח ביתי עמיתים, עומס בעבודה בדירה הספר והורמונים גורמים בפראות הם כל כך האתגרים החדשים שבבעלותם בני נוער זוגות צעירים מעדיפים להתמודד. ונכדים אלה אינן ידועים בכישורי טיפים לקבלת ההחלטות המצוינים שלהם; המקרה בידי תלמיד בתי מעצב השיער באריזונה היא דוגמה לתופעה זו.

תמלול הקלטות בתי מעצב השיער באריזונה בסכומים מאריך את הפרת הבנים ולקבוע אם הנו האומנם ובאמת איום. זה הזמן ישלח רעיון שהרי מערכת בתי הספר באריזונה רגישה למגוון התלמידים שלה.They posted on the same topic

Trackback URL : https://jeanscellar1.werite.net/trackback/14649768

This post's comments feed